mandag 11. mai 2009

"Star Trek" soars med nr 1 debut

JJ Abrams' franchise omstart boldly gikk der ingen Star Trek-filmen har g�tt f�r, grossing en fantastisk $ 72,5 millioner fra fredag til s�ndag, if�lge tidlige anslag av Hollywood.com Box Office.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar