fredag 29. mai 2009

Har spillet kvalitet føre til bedre økonomiske resultater?

John Riccitiello, sjef for Electronic Arts, kom i EA et par år siden med forpliktelse til å forbedre kvaliteten på de store selskapets spill. I løpet av sine samtaler med finansanalytikere, Riccitiello jevnlig sitert gjennomsnittlige vurdering score for selskapets spill. Dette reiser spørsmålet om det er en direkte sammenheng mellom [...]

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar