mandag 11. mai 2009

Cleantech VC finansiering faller utenfor klippe - unntatt for energi lagring

US Venture kapital investeringer i ren teknologi selskaper stupte med 63 prosent i f�rste kvartal, speiling drop av investeringer i andre sektorer. Imidlertid venture kapitalister gjorde �ke sine investeringer i en bestemte clean-tech omr�det: energi lagring. Auto beslutningstakere, i s�rdeleshet, er p� jakt etter mer effektive batterier til elektriske biler og s� VCS er baksidematerialet [...]

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar