onsdag 6. mai 2009

Aravo Risk kan holde dine leverand�rer fra kj�rer du av en klippe

Som den �konomiske krisen har vist, kj�rer et selskap er risikofylt business og ledelse har ikke nok verkt�y som kan hjelpe dem � styre klar av katastrofer. Men leveransekjede software maker Aravo lanserer en software-tjenesten i dag som kan hjelpe bedrifter redusere risiko. Hvis den �konomiske nedgangen har svekket en viktig leverand�r denne programvaren [...]

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar