torsdag 30. april 2009

IBM sl�r sin utviklerinformasjonen webomr�det i et sosialt nettverk

For 10 �r, IBM har f�tt hjelp av sin programvareutvikleren omr�det som vanning hull for de som bruker IBMs verkt�y. N� Mine developerWorks omr�det er blitt et sosialt nettverk. Selskapet sa at det er f� hip med ganger. Egne unders�kelser funnet at utviklere bruker fora, blogger, wikier og elektronisk nyhetsbrev [...]

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar