onsdag 25. mars 2009

Må justere markaloven: Inn med idrett som et av formålene med loven, og Sp fikk gjennomslag for unntak for landb.. http://tinyurl.com/dx798h

Må justere markaloven: Inn med idrett som et av formålene med loven, og Sp fikk gjennomslag for unntak for landb.. http://ping.fm/ES2a1

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar